Услуги

Geo Light Layout Service

Проектиране

Проектиране на осветление от професионални проектанти с цел покриване на европейските норми и стандартите за осветеност;

Проектиране на осветителна електрическа инсталация, ситеми за управление и икономия.


Производство

Механична обработка по индивидуална поръчка

Разпробиване на отвори

Навиване на резби

Прахово или други видове боядисване

Асемблиране на крайният продукт

Поставяне на маркировка и опаковане

Тестване на готовото изделие

Транспортиране до крайният клиент

Geo Light Production Service

Geo Light Design Service

Дизайн

по предварително зададен проект

по идея на клиента

по чертеж на клиента

по изисквания за преработка на съществуващ модел


Инсталиране

Инсталиране със специализирана техника;

Тестване на цялата електрическа система;

Тестване на цялата осветителна система.

Geo Light Installing Service