Двадесет общини ще получат безвъзмездно финансиране за обновяване на уличното си осветление

Министерство на Енергетиката  ДВАДЕСЕТ ОБЩИНИ ЩЕ ПОЛУЧАТ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ ЗА ОБНОВЯВАНЕ НА УЛИЧНОТО СИ ОСВЕТЛЕНИЕ Двадесет общини бяха класирани в процедурата за рехабилитация и модернизация на улично осветление, финансирана по линия на програмата “Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност” на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014–2020 г. По реда на класирането им това са общините София, […]